Adresa : Hutnik 1467, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. 792 239 917

Mgr. Tereza Blahová

O mně

 
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem měla možnost v rámci praxí nahlédnout do různých oblastí psychologie. Praxe v Psychiatrické nemocnici v Černovicích mě přesvědčila o tom, že oblast klinické psychologie a psychoterapie by mohla být tou ideální cestou. Po studiu jsem nastoupila do školství jako školní psycholog, kde jsem měla možnost posbírat zkušenosti s prací s dětmi a s dospívajícími, ze které čerpám doteď. V rámci terapeutické praxe mám zkušenosti i s prací s dospělými klienty.
 
Absolvovala jsem kurz Psycholog ve zdravotnictví a stala se frekventantkou kognitivně-behaviorálního výcviku v Mezinárodním institutu KBT Odyssea.
 
V oboru se snažím neustále vzdělávat formou kurzů a výcviků jako jsou například Základy krizové intervence tváří v tvář, Dynamika problémového chování, Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou či Využití herního pískoviště a dalších.
Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými v rámci individuální terapie, obrátit se na mě můžete i v případě potřeby diagnostiky různých typů problémů.
 
Ve své práci se řídím etickými principy práce psychologa. Velmi důležité je pro mě nastavení bezpečného prostředí, ve kterém bude příjemné klientovi sdílet i náročná témata objevující se v jeho životě.
 
 

Podmínky

 
Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 
Dohodnuté termíny sezení jsou závazné a veškeré změny termínů, případně jejich zrušení, by měl pacient oznámit s dostatečným předstihem - 14 dní předem (v případě dovolených nebo kvůli pracovním záležitostem), u nepředvídaných událostí (nemoc, dopravní situace apod.) co nejdříve. Pokud to bude z naší strany možné, pokusíme se vždy najít náhradní termín v rámci téhož týdne.
V případě, že zrušíte termín méně než 14 dní předem (nebo na domluvený termín nedorazíte), můžeme Vám naúčtovat poplatek za nevyužitou rezervaci termínu. Při opakovaném rušení termínu se pak obvykle přejde z režimu pevných rezervací do režimu sezení „podle aktuálních časových možností“, kdy Vás terapeut kontaktuje tehdy, když se mu uvolní termín na další den. V takovém případě ovšem nemůžeme garantovat zachování frekvence sezení (např. jednou týdně) a spíše pacienta směřujeme k přerušení terapie do doby, než mu okolnosti umožní docházet pravidelně a bez absencí, což je nutná podmínka efektivního (a lege artis) poskytování psychoterapie.
 
 

Objednání

 
Návštěva je možná pouze po předchozím objednání (nejlépe e-mailem: asistentka@terdi.cz). Aby nedocházelo k narušení probíhajících sezení, není bohužel možné přijít se objednat osobně.