Adresa : U Polikliniky 1289, 698 01 Veselí nad Moravou

Mgr. Kateřina Rychlá

O mně

 
Pracuji zejména s dětmi a dospívajícími. Obrátit se na mě můžete nejen tehdy, když potřebujete diagnostikovat problém svůj nebo svých dětí, ale i tehdy, pokud takový problém potřebujete řešit a najít společně možnosti změny v individuální nebo rodinné terapii.
 

Absolvovala jsem dlouhodobý výcvik v systemické terapii a řadu dalších kurzů a seminářů zaměřených zaměřených zejména na terapeutické možnosti a práci s dětmi.
 

Ve své praxi jsem dosud působila v několika oblastech. Po ukončení studia psychologie jsem byla součástí týmu Speciálně pedagogického centra ve Zlíně - Lazech (2010 - 2013).
 

Během roku 2013 jsem poprvé nastoupila do ordinace ve Veselí nad Moravou, spolupráci však po několika měsících přerušila moje mateřská a rodičovská dovolená.
 

Během ní jsem se věnovala zejména poradenské praxi v jedné z internetových poraden, kde jsem donedávna plnila mj. funkci odborného garanta.
 

Po ukončení rodičovské dovolené jsem se také věnovala poradenství, vedení rozličných kurzů a diagnostice pro osoby se zdravotním postižením hledající zaměstnání.
 

V roce 2019 jsem se rozhodla vrátit zpět k práci s dětmi a dospívajícími, tentokrát jako školní psycholožka. Během uplynulého školního roku jsem se tak věnovala dětem a rodinám s různými typy výukových a výchovných obtíží.
 

Od roku 2018 také pravidelně publikuji články na různá témata na webu psychologie.cz.
 
 

Podmínky

 
Dohodnuté termíny sezení jsou závazné a veškeré změny termínů, případně jejich zrušení, by měl pacient oznámit s dostatečným předstihem - 14 dní předem (v případě dovolených nebo kvůli pracovním záležitostem), u nepředvídaných událostí (nemoc, dopravní situace apod.) co nejdříve. Pokud to bude z naší strany možné, pokusíme se vždy najít náhradní termín v rámci téhož týdne.
V případě, že zrušíte termín méně než 14 dní předem (nebo na domluvený termín nedorazíte), můžeme Vám naúčtovat poplatek za nevyužitou rezervaci termínu. Při opakovaném rušení termínu se pak obvykle přejde z režimu pevných rezervací do režimu sezení „podle aktuálních časových možností“, kdy Vás terapeut kontaktuje tehdy, když se mu uvolní termín na další den. V takovém případě ovšem nemůžeme garantovat zachování frekvence sezení (např. jednou týdně) a spíše pacienta směřujeme k přerušení terapie do doby, než mu okolnosti umožní docházet pravidelně a bez absencí, což je nutná podmínka efektivního (a lege artis) poskytování psychoterapie.
 
 

Ordinuji

 
Pondělí 9 - 16:30
Úterý 9 - 16:30
Středa 9 - 16:30
Čtvrtek 9 - 16:30
Pátek 9 - 16:30
 

Návštěva je možná pouze po předchozím objednání. Není možné se přijít objednat osobně (aby nedocházelo k narušení probíhajících sezení).
 

Najdete mě v 1. patře budovy polikliniky, v části označené "RENTGEN, ULTRAZVUK".
 

Parkoviště před areálem polikliniky bývá často plné, proto pokud přijedete autem, nechejte si nějakou časovou rezervu pro zaparkování.

U Polikliniky 1289, Veselí nad Moravou