Stáže:
 
Psychiatrická léčebna Brno-Černovice (psychodiagnostická stáž)
Psychiatrická léčebna Opava (psychodiagnostická a psychoterapeutická stáž)
Psychiatrická klinika FN Bohunice v Brně (neuropsychologická diagnostika)
Psychiatrická léčebna Kroměříž (psychoterapeutická stáž)
Terapeutická komunita Sejřek (léčba drogově závislých)
Terapeutická komunita Krok (léčba drogově závislých)
Thomayerova nemocnice - Psychologická ambulance (PhDr. Krejčířová)
Klinika ESET - pobočka Hekrova (psychoterapie dětí a dospívajících)
Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 
 
Psychodiagnostické výcviky a kurzy s akreditací Ministerstva zdravotnictví, případně Asociace klinických psychologů:  
 
Dvouletý kurz Rorschachovy metody
 
Roční kurzy: Psychodynamická diagnostika osobnosti,
Wechslerovy škály,
Vývojová psychodiagnostika
 
Tematicko-apercepční test (TAT)
 
+ řada dalších kurzů menšího rozsahu
 
 
Průběžně navštěvuji psychologické a psychoterapeutické konference, sympozia, semináře, supervize, intervize, a to jak v rámci povinného celoživotního vzdělávání klinických psychologů, tak proto, abych si udržel kontakt s aktuálními postupy a inovacemi v oboru.