Adresa : Hrnčířky 964, Veselí nad Moravou

Telefon : +420 792 239 917 (nejlépe SMS)

Mgr. Jan Švehlík

Jsem psycholog s atestacemi z klinické psychologie a z psychoterapie. Přibližně deset let se věnuji individuální a skupinové psychoterapiipsychoanalýze, příležitostně také terapii párové.
 

Má práce podléhá Etickému kodexu Asociace klinických psychologů, tedy mimo jiné závazku důvěrnosti a mlčenlivosti (který je daný i ze zákona).
 

Pracuji především s dospělými a dospívajícími. V případě, že hledáte psychologickou pomoc pro své dítě, obraťte se prosím na Mgr. Kateřinu Rychlou.
 

Kontaktní formulář

Zkušenosti v oboru

2009 - 2012Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Působil jsem zde jako psycholog nejprve na oddělení léčby závislostí, později na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby psychotických onemocnění.

2012 - 2013Psychoterapeutická klinika ESET (Praha)

Především psychoterapeutická práce (individuální a skupinová) v rámci psychologické ambulance, vedení stacionáře, mezioborová spolupráce při léčbě psychosomatických poruch, postttraumatických stavů a závislostí na návykových látkách.

2013 - 2014Psychologická ordinace Mgr. Paucové (Praha)

Diagnostika a individuální terapie dětí školního věku a dospívajících.

2013 - 2019Vlastní psychoterapeutická praxe (Praha)

V roce 2013 jsem začal provozovat soukromou praxi, která mi umožnila více se věnovat intenzivní psychoanalytické psychoterapii a psychoanalýze.

2016 - 2019Psychosomatická klinika Mediplant (Praha)

Poskytování individuální psychoterapie v rámci centra zaměřeného na psychoterapeutickou a psychosomatickou léčbu.

2018 - dosudPsychologická ordinace Veselí nad Moravou

V průběhu roku 2019 jsem se přesunul do Veselí na Moravou, kde poskytuji služby klinického psychologa: psychoterapii a psychologickou diagnostiku. Nadále nabízím možnost psychoanalýzy tomu, kdo má o tuto metodu zájem, případně pro koho by obvyklá forma psychoterapie (s frekvencí jednou týdně a v uspořádání face-to-face) byla nedostatečná. Více na www.terdi.cz.

Vzdělání

Magisterský titul v oboru Psychologie jsem získal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Navázal jsem pětiletým postgraduálním specializačním vzděláváním završeným atestací z klinické psychologie. Obdržel jsem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. Jsem členem Asociace klinických psychologů. Absolvoval jsem řadu kurzů a stáží.

Mezi lety 2007 a 2014 jsem absolvoval kompletní psychoterapeutický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy. Následně jsem získal Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti). Od roku 2010 jsem kandidátem psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena IPA (osobní analýzu jsem absolvoval u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Cena konzultací

Psychologické konzultace, psychoterapie a psychologická diagnostika jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Cena psychoanalytických sezení je předmětem vzájemné dohody.

Kontaktovat mě můžete pomocí formuláře, telefonicky, případně e-mailem (viz Kontaktní informace).