Psychoterapie, diagnostika, psychoanalýza 

Kdo jsme?

Naše zdravotnické zařízení sdružuje několik psychologických ordinací ve Veselí nad Moravou, v nichž poskytujeme širokou škálu služeb z oblasti klinické psychologie pro děti i dospělé.

Z kapacitních důvodů aktuálně nepřijímáme nové pacienty do terapie. Prostor pro psychologická vyšetření máme momentálně také velmi omezený, proto doporučujeme zaslat nám zprávu od odesílajícího lékaře, abychom zvážili, jestli je dané vyšetření neodkladné a případně Vám doporučili jiné zařízení, na které se můžete obrátit.

 
 
 
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Vztahové potíže

Dlouhodobé nebo opakované potíže ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních). Problémy v sexuálním životě, nevyjasněná pohlavní identita nebo sexuální orientace.

Narušená sebedůvěra

Snížená nebo kolísající sebedůvěra a sebeúcta, nadměrná sebekritičnost, tréma a strach ze selhání, nervozita, nadměrná potřeba uznání.

Krize a traumata

Životní krize, například ztráta blízké osoby, rozchod či rozvod, ztráta zaměstnání. Traumatizující události a vzpomínky na ně, které negativně ovlivňují další život.

Úzkosti a deprese

Dlouhotrvající smutek nebo deprese, ztráta chuti k životu, sebevražedné myšlenky. Úzkosti, záchvaty paniky, fobie (např. agorafobie, sociální fobie).

Nutkavé chování a vtíravé myšlenky

Zvýšená úzkostnost s přítomností nutkavého jednání (například nadměrného mytí rukou, potřebou vše opakovaně kontrolovat, časově náročnými osobními rituály, které se nesmí porušit) nebo neodbytnými rušivými myšlenkami a obavami.

Poruchy identity

Nejasný pocit vlastní identity, potíže se stanovením si hranic, pocit křehkosti, pocity prázdnoty, ztracenost a nejistota ohledně životního směřování.

Psychosomatické potíže

Zejména potíže v tělesné oblasti zapříčiněné dlouhodobým psychickým napětím (např. bolesti hlavy/migrény, zažívací problémy a žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, astma...).

Další oblasti...

Poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, sklony k závislostem, nedostatečná starost o sebe (zhoršená životospráva, přejídání apod.), ztráta smyslu života...
 
Obracet se na nás můžete také pro podpůrnou terapii v případě, že máte diagnostikované psychotické onemocnění, poruchu osobnosti nebo neurózu.

 
 
 
 

Jaké služby nabízíme?

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých potíží - depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v dlohodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

Psychologické poradenství pomáhá u méně závažných stavů a životních situací, kdy s psychologem proberete, co Vás trápí, a pokusíte se společně s ním zorientovat se v tom, co by se dalo změnit a případně jak tyto změny provést.

Psychologická diagnostika pomáhá určit, případně zpřesnit, příčinu a povahu některých potíží, například tehdy, kdy není zřejmé, zda mají dané potíže původ čistě psychologický, nebo se za nimi skrývá neurologické nebo jiné fyzické poškození. Na základě těchto zjištění se, obvykle ve spolupráci s praktickým lékařem nebo psychiatrem, stanovuje další léčba.
Existuje ale celá řada dalších uplatnění psychologické diagnostiky - například diagnostika rodinných vztahů, sloužící pro účely následného poradenství a terapie, diagnostika školní zralosti a intelektových schopností, diagnostika poruch autistického spektra, vyšetření před bariatrickým zákrokem a další. Psychologická diagnostika je vždy na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře.

Psychologická vyšetření a individuální psychoterapie jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 
Zdravotní pojištění nepokrývá párovou terapii, psychoanalýzu, vyšetření pro zbrojní průkaz ani vyšetření v rámci posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nepokrývá ani konzultace po telefonu či Skype (hradí se po sezení platební kartou; v případě telefonických nebo on-line konzultací se hradí předem převodem na účet).

Individuální terapie

Poskytujeme psychoterapii jak pro dospělé a dospívající (Mgr. Švehlík, Mgr. Švehlíková), tak také psychoterapii dětí (Mgr. Rychlá).

Psychologická diagnostika

Psychologická vyšetření provádíme pouze na žádost lékaře. Vyšetření dětí je možné domluvit u Mgr. Rychlé, případně Mgr. Švehlíkové.

Rodinná psychoterapie

Pokud potíže jednoho nebo více členů rodiny vycházejí ze vztahů a fungování rodiny, může být nejlepší zvolit psychoterapii rodinnou, kdy terapeut pracuje s více členy rodinny současně.

Párová terapie

Pravidelná sezení s párem, který se dostal do vztahové situace, s níž si sám neví rady. Je nutná účast obou na každém dohodnutém sezení. Pár si postupně vyjasňuje, v čem spočívají zdroje jeho konfliktů. Hledá motivaci a cestu k tomu, aby nadále mohl fungovat jako pár.

Skupinová terapie

V dohledné době chystáme otevřít terapeutickou skupinu primárně pro ty, kteří už nepotřebují docházet na psychoterapii individuální, ale rádi by na sobě dál pracovali, věnovali se některým svým osobním tématům, zejména vztahovým (ale nejen těm), ve větší skupině lidí. Více pod tímto odkazem.

On-line konzultace

Sezení, které probíhá přes Skype nebo jiný prostředek on-line komunikace, případně po telefonu. Vzhledem k tomu, že tuto formu terapie nelze vykázovat zdravotní pojišťovně, hradí ji přímo klient.

Psychoanalýza

Je velmi intenzivní forma sebepoznávání. Kromě terapeutického efektu umožňuje člověku důkladně zkoumat hlubší vrstvy své osobnosti. Změny dosažené v psychoanalýze jsou oproti méně intenzivním terapiím komplexněší a hlubší.

Vyšetření pro zbrojní průkaz a vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Provádíme psychologické vyšetření pro žádost o zbrojní průkaz nebo pro posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (nejedná se o dopravně-psychologické vyšetření profesionálních řidičů!). Toto vyšetření může požadovat Váš ošetřující lékař před tím, než Vám vystaví svůj posudek (dle zákona č. 119/2002 Sb., resp. dle vyhlášky č. 277/2004 Sb). Cena za vyšetření je 3500 Kč, hradí ji žadatel o ZP/ŘP.

 
 

Kontaktní formulář

Psychoterapeutická sezení a psychologická vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud žádáte o objednání, do zprávy prosím stručně popište povahu potíží.

Jméno
Telefon
Email
Zpráva