Mgr. Jan Švehlík: +420 792 239 917 (SMS), Mgr. Dana Švehlíková: +420 792 239 918

 
 
 
 
 
 

Psychoterapie diagnostika psychoanalýza 

Hledáte psychologickou pomoc?

Poskytujeme odborné služby klinické psychologie (psychoterapii, psychologickou diagnostiku) a psychoanalýzu.

Najdete nás na dvou místech ve Veselí nad Moravou: Mgr. Jan Švehlík působí na adrese Hrnčířky 964, Mgr. Dana Švehlíková na veselské poliklinice.

Objednat se můžete pomocí formuláře na této stránce, e-mailem, přes Reservio (pouze k Mgr. Švehlíkovi), nebo telefonicky (nejlépe SMS, zavoláme zpět). Kvůli probíhajícím sezením není možné přijít se objednat osobně.

K objednání není nutné doporučení z jiného zařízení, přesto pokud je to jen trochu možné, doporučení si před první návštěvou obstarejte (u praktického lékaře nebo psychiatra).

 
 
 
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých potíží - depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v dlohodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

Vztahové problémy

Dlouhodobé nebo opakované problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních). Problémy v sexuálním životě.

Narušená sebeúcta

Snížená nebo kolísající sebedůvěra, nadměrná sebekritičnost, tréma a strach ze selhání, nervozita, nadměrná potřeba uznání.

Krize / trauma

Potíže zvládnout životní krizi, odtruchlit ztrátu blízké osoby, překonat rozchod či rozvod. Potíže s adaptací na novou situaci (novou práci apod.).

Úzkosti a deprese

Dlouhotrvající smutek nebo deprese, ztráta chuti k životu, sebevražedné myšlenky. Úzkosti, záchvaty paniky, fobie (např. agorafobie, sociální fobie).

Syndrom OCD

Nutkavé jednání (například nadměrné mytí rukou, potřeba vše opakovaně kontrolovat, časově náročné osobní rituály, které se nesmí porušit). Obsesivní (tj. vtíravé, neodbytné) myšlenky.

Poruchy identity

Nejasný pocit vlastní identity, potíže se stanovením si hranic, pocit křehkosti, pocity prázdnoty, ztracenost a nejistota ohledně životního směřování.

Psychosomatické potíže

Zejména potíže v tělesné oblasti zapříčiněné dlouhodobým psychickým napětím (např. bolesti hlavy/migrény, zažívací problémy a žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, astma...).

Jiné

Poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, sklony k závislostem, ztráta tvořivosti...

 
 
 
 

Jaké služby nabízíme?

Psychoterapie

Poskytujeme především individuální terapii pro dospělé a dospívající, v mimořádných situacích krátkodobě i terapii dětí (u Mgr. Švehlíkové). Cílem terapie je zjistit, odkud se berou určité psychické nebo psychosomatické potíže, a pokusit se tyto potíže odstranit.

Psychologická diagnostika

Psychologické vyšetření je možné pouze na žádost jiného zdravotnického zařízení. Obvykle má za cíl zjistit, zda určité tělesné potíže nebo zvláštnosti v chování mohou mít psychologickou příčinu a případně zda lze tyto potíže léčit psychoterapií.

Psychoanalýza

Je velmi intenzivní forma sebepoznávání. Kromě terapeutického efektu umožňuje člověku důkladně zkoumat hlubší vrstvy své psychologie. Změny dosažené v psychoanalýze jsou oproti méně intenzivním terapiím komplexněší a nemají takovou tendenci časem se vytrácet.

Párová terapie

Pravidelná sezení s párem, který se dostal do vztahové situace, s níž si sám neví rady. Je nutná účast obou na každém dohodnutém sezení. Pár si postupně vyjasňuje, v čem spočívají zdroje jeho konfliktů. Hledá motivaci a cestu k tomu, aby nadále mohl fungovat jako pár.

team images

Individuální a párová psychoterapie dospělých, diagnostika, psychoanalýza.

team images

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinné poradenství, diagnostika.

 

 
 

Žádost o objednání

Psychoterapeutická sezení a psychologická vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Do zprávy prosím stručně popište důvod objednání.

Jméno
Email
Telefon
Zpráva