Psychoterapie, diagnostika, psychoanalýza 

Kdo jsme?

Naše zdravotnické zařízení sdružuje několik psychologických ordinací ve Veselí nad Moravou, v nichž poskytujeme širokou škálu služeb z oblasti klinické psychologie pro děti i dospělé.

 
 
 
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Vztahové potíže

Dlouhodobé nebo opakované potíže ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních). Problémy v sexuálním životě, nevyjasněná pohlavní identita nebo sexuální orientace.

Narušená sebedůvěra

Snížená nebo kolísající sebedůvěra a sebeúcta, nadměrná sebekritičnost, tréma a strach ze selhání, nervozita, nadměrná potřeba uznání.

Krize a traumata

Životní krize, například ztráta blízké osoby, rozchod či rozvod, ztráta zaměstnání. Traumatizující události a vzpomínky na ně, které negativně ovlivňují další život.

Úzkosti a deprese

Dlouhotrvající smutek nebo deprese, ztráta chuti k životu, sebevražedné myšlenky. Úzkosti, záchvaty paniky, fobie (např. agorafobie, sociální fobie).

Nutkavé chování a vtíravé myšlenky

Zvýšená úzkostnost s přítomností nutkavého jednání (například nadměrného mytí rukou, potřebou vše opakovaně kontrolovat, časově náročnými osobními rituály, které se nesmí porušit) nebo neodbytnými rušivými myšlenkami a obavami.

Poruchy identity

Nejasný pocit vlastní identity, potíže se stanovením si hranic, pocit křehkosti, pocity prázdnoty, ztracenost a nejistota ohledně životního směřování.

Psychosomatické potíže

Zejména potíže v tělesné oblasti zapříčiněné dlouhodobým psychickým napětím (např. bolesti hlavy/migrény, zažívací problémy a žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, astma...).

Další oblasti...

Poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, sklony k závislostem, nedostatečná starost o sebe (zhoršená životospráva, přejídání apod.), ztráta smyslu života...
 
Obracet se na nás můžete také pro podpůrnou terapii v případě, že máte diagnostikované psychotické onemocnění, poruchu osobnosti nebo neurózu.

 
 
 
 

Jaké služby nabízíme?

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) má obvykle za cíl zmírnit deprese, úzkosti, pocit prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání, může pomoci nacházet vnitřní svobodu a radost ze života. Psychologická diagnostika pomáhá určit, případně zpřesnit, příčinu a povahu některých potíží. Psychologická vyšetření a psychoterapie jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Individuální psychoterapie

Poskytujeme psychoterapii jak pro dospělé a dospívající, tak také psychoterapii dětí (Mgr. Rychlá).

Psychologická diagnostika

Psychologická vyšetření provádíme pouze na žádost lékaře.

Rodinná psychoterapie

Pokud potíže jednoho nebo více členů rodiny vycházejí ze vztahů a fungování rodiny, volíme někdy psychoterapii rodinnou, kdy pracujeme s více členy rodiny současně.

Psychoanalýza

Je velmi intenzivní forma sebepoznávání. Kromě terapeutického efektu umožňuje člověku důkladně zkoumat hlubší vrstvy své osobnosti. Změny dosažené v psychoanalýze jsou oproti méně intenzivním terapiím komplexněší a hlubší.

 
 

Kontaktní formulář

Psychoterapeutická sezení a psychologická vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud žádáte o objednání, do zprávy prosím stručně popište povahu potíží.

Jméno
Telefon
Email
Zpráva