Psychologické služby - terapie pro dospělé a děti, rodinná terapie 

Hledáte psychologickou pomoc?

Poskytujeme odborné služby klinické psychologie (psychoterapii, psychologickou diagnostiku) a psychoanalýzu. Pracujeme s dospělými, dospívajícími i dětmi.

Najdete nás na dvou místech ve Veselí nad Moravou: Mgr. Jan Švehlík působí na adrese Hrnčířky 964, Mgr. Dana Švehlíková a Mgr. Kateřina Rychlá na veselské poliklinice.

Psychoterapie a psychologická diagnostika jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. K objednání není nutné doporučení z jiného zařízení, přesto pokud je to jen trochu možné, doporučení si před první návštěvou obstarejte (u praktického lékaře nebo psychiatra).

 
V období epidemie COVID-19 konzultace u Mgr. Švehlíka a Mgr. Rychlé dále probíhají, jen za zvýšených hygienických opatření, včetně nutnosti mít nasazenou roušku.
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Švehlíková bude až do odvolání ordinovat pouze telefonicky (na tel. 728 416 032).
 

 
 
 
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Vztahové problémy

Dlouhodobé nebo opakované problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních). Problémy v sexuálním životě.

Narušená sebedůvěra

Snížená nebo kolísající sebedůvěra a sebeúcta, nadměrná sebekritičnost, tréma a strach ze selhání, nervozita, nadměrná potřeba uznání.

Krize / trauma

Potíže zvládnout životní krizi, odtruchlit ztrátu blízké osoby, překonat rozchod či rozvod. Potíže s adaptací na novou situaci (novou práci apod.).

Úzkosti a deprese

Dlouhotrvající smutek nebo deprese, ztráta chuti k životu, sebevražedné myšlenky. Úzkosti, záchvaty paniky, fobie (např. agorafobie, sociální fobie).

Syndrom OCD

Nutkavé jednání (například nadměrné mytí rukou, potřeba vše opakovaně kontrolovat, časově náročné osobní rituály, které se nesmí porušit). Obsesivní (tj. vtíravé, neodbytné) myšlenky.

Poruchy identity

Nejasný pocit vlastní identity, potíže se stanovením si hranic, pocit křehkosti, pocity prázdnoty, ztracenost a nejistota ohledně životního směřování.

Psychosomatické potíže

Zejména potíže v tělesné oblasti zapříčiněné dlouhodobým psychickým napětím (např. bolesti hlavy/migrény, zažívací problémy a žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, astma...).

Jiné

Poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, sklony k závislostem, ztráta tvořivosti...

 
 
 
 

Jaké služby nabízíme?

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých potíží - depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v dlohodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

Psychologické poradenství pomáhá u méně závažných stavů a životních situací, kdy s psychologem proberete, co Vás trápí, a pokusíte se společně s ním zorientovat se v tom, co by se dalo změnit a případně jak tyto změny provést.

Psychologická diagnostika pomáhá určit, případně zpřesnit, příčinu a povahu některých potíží, například tehdy, kdy není zřejmé, zda mají dané potíže původ čistě psychologický, nebo se za nimi skrývá neurologické nebo jiné fyzické poškození. Na základě těchto zjištění se, obvykle ve spolupráci s praktickým lékařem nebo psychiatrem, stanovuje další léčba.
Existuje ale celá řada dalších uplatnění psychologické diagnostiky - například diagnostika rodinných vztahů, sloužící pro účely následného poradenství a terapie, diagnostika školní zralosti a intelektových schopností, diagnostika poruch autistického spektra a další. Psychologická diagnostika je vždy na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře.

Psychologická vyšetření a individuální psychoterapie jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 
Zdravotní pojištění nepokrývá párovou terapii, psychoanalýzu, ani terapeutické nebo poradenské konzultace po telefonu či Skype (hradí se po sezení platební kartou; v případě telefonických nebo on-line konzultací se hradí předem převodem na účet).

Individuální terapie

Poskytujeme psychoterapii jak pro dospělé a dospívající (Mgr. Švehlík, Mgr. Švehlíková), tak také psychoterapii dětí (Mgr. Rychlá).

Psychologická diagnostika

Psychologická vyšetření provádíme pouze na žádost lékaře. Vyšetření dětí je možné domluvit u Mgr. Rychlé, případně Mgr. Švehlíkové.

Rodinná psychoterapie

Pokud potíže jednoho nebo více členů rodiny vycházejí ze vztahů a fungování rodiny, může být nejlepší zvolit psychoterapii rodinnou, kdy terapeut pracuje s více členy rodinny současně.

Párová terapie

Pravidelná sezení s párem, který se dostal do vztahové situace, s níž si sám neví rady. Je nutná účast obou na každém dohodnutém sezení. Pár si postupně vyjasňuje, v čem spočívají zdroje jeho konfliktů. Hledá motivaci a cestu k tomu, aby nadále mohl fungovat jako pár.

Skupinová terapie

V dohledné době chystáme otevřít terapeutickou skupinu primárně pro ty, kteří už nepotřebují docházet na psychoterapii individuální, ale rádi by na sobě dál pracovali, věnovali se některým svým osobním tématům, zejména vztahovým (ale nejen těm), ve větší skupině lidí. Více pod tímto odkazem.

On-line konzultace

Sezení, které probíhá přes Skype nebo jiný prostředek on-line komunikace, případně po telefonu. Vzhledem k tomu, že tuto formu terapie nelze vykázovat zdravotní pojišťovně, hradí ji přímo klient.

Psychoanalýza

Je velmi intenzivní forma sebepoznávání. Kromě terapeutického efektu umožňuje člověku důkladně zkoumat hlubší vrstvy své osobnosti. Změny dosažené v psychoanalýze jsou oproti méně intenzivním terapiím komplexněší a hlubší.

 
 

Žádost o objednání

Psychoterapeutická sezení a psychologická vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Do zprávy prosím stručně popište důvod objednání a případně uveďte i to, ke komu se chcete objednat.

Jméno
Email
Telefon
Zpráva