Psychoterapie

Co je to psychoterapie?
V případě individuální terapie je to rozhovor dvou lidí, kteří spolu hledají, odkud se bere trápení jednoho z nich, a zjišťují, jak toto trápení zmírnit nebo odstranit. Terapeut se přitom mimo jiné opírá o své znalosti psychologie. V párové terapii terapeut spolu s párem zkoumá příčiny, proč něco nefunguje ve vztahu tohoto páru, zatímco skupinová terapie poskytuje prostor jak pro osobní témata svých členů, tak pro prozkoumání toho, jak se jeden k druhému vztahují, jak spolu komunikují, jaké reakce jeden v druhém vyvolávají a podobně.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy – individuální, skupinová, rodinná, manželská. Během úvodní konzultace probereme, jaká psychoterapie je pro vás nejvhodnější.

S čím do terapie?

Do psychoterapie vás může přivést například potíž ve vztahu, kolísající sebedůvěra, nebo nedostatek životního naplnění. Psychoterapie může být užitečná také v případě, pokud chcete zlepšit svůj celkový vztah k sobě či zvýšit kontakt se svým prožíváním. Výchozím bodem psychoterapie je často snaha zbavit se určitého symptomu, například deprese, úzkostí, poruchy spánku, psychicky podmíněných tělesných potíží a podobně.

Který směr si vybrat?
Psychoterapeutických směrů či škol je spousta (KBT, gestalt terapie, psychoanalýza…), což může být matoucí. Nicméně ty nejzákladnější principy jsou u všech škol totožné, i když každá ze škol hovoří trochu jiným jazykem a do jisté míry se liší tím, kterou složku terapie akcentuje. Zásadnějším faktorem pro váš výběr by mělo být to, jak si se svým terapeutem „sednete“ a jestli se vám podaří – byť třeba až po nějakém čase zdravé opatrnosti – terapii s ním důvěřovat a dostatečně se do ní vložit. Pokud tedy máte pocit, že něco ve vaší terapii nefunguje, nebojte se o tom začít se svým terapeutem mluvit. Obvykle zjistíte, že není třeba terapii ukončit, pokud terapeut je schopný spolu s vámi hledat a nacházet cesty z těchto uvíznutí.
Kde se dozvíte víc?

V případě zájmu si můžete o psychoterapii a psychoanalýze více přečíst v této brožuře (v angličtině). Podmínky psychoterapie u Mgr. Švehlíka jsou popsány v Plánu terapie.