Plán terapie a její podmínky.

S čím počítat, pokud z úvodního sezení vyplyne, že by psychoterapie mohla být namístě? Psychoterapie předpokládá pravidelnost a dostatečnou frekvenci sezení (v rámci zdravotnictví je běžná frekvence 1x týdně). V první řadě je tedy třeba najít pravidelný termín, který vám bude vyhovovat. Termíny nabízím v rozmezí své pracovní doby (9:00-13:00). Pokud jste zaměstnanec, zaměstnavatel by vám měl umožnit na nezbytně nutnou dobu odejít z práce na základě „propustky“, kterou vám potvrdím.

Může se stát, že v danou chvíli budu mít volný jen termín, který vám nevyhovuje. V takovém případě začátek terapie odložíme do doby, než se uvolní vhodný termín.

Terapii v rámci zdravotnictví poskytuji v časově omezené, krátkodobé formě (čítající obvykle deset sezení). Taková terapie slouží především k překonání aktuální krize, může ale také poskytnout prostor k tomu, abyste se zorientoval/a se ve své životní situaci a v tom, co se odehrává ve vás. To vás může vést k tomu, že se rozhodnete pokračovat v nějaké dlouhodobější formě psychoterapie, buď u mne, pokud mi to aktuální kapacita dovolí, nebo u některého z mých kolegů, které se vám pokusím doporučit.

Skončí-li terapie desátým sezením, je samozřejmě možné v budoucnu nějakou formou opět navázat, jestliže se potíže začnou vracet, nebo se objeví jiné.

Pokud budete muset některé sezení zrušit, je potřeba to udělat alespoň s týdenním předstihem. Zrušené sezení se nenahrazuje, do celkového počtu deseti sezení (u krátkodobé terapie) se tedy počítají i případné absence.

Zrušíte-li sezení s menším než týdenním předstihem (nebo bez upozornění nedorazíte), hradí se náklady za marnou rezervaci termínu, které činí 350 Kč (v případě akutního onemocnění s pracovní neschopností je možné úhradu těchto nákladů prominout).

 

Psychoanalytická sezení nelze hradit ze zdravotního pojištění, klient je hradí přímou platbou (hotově nebo převodem na účet). Totéž se týká konzultací, při kterých si klient přeje zůstat vůči našemu zařízení v anonymitě.

Jan Švehlík © 2018