Jan Švehlík

klinický psycholog a psychoterapeut

Kvalifikace v psychologii

 • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
 • Členství v Asociaci klinických psychologů.
 • Další kontinuální doplňování vzdělání – viz osvědčení o mé účasti na celoživotním vzdělávání

Kvalifikace v psychoterapii

 • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 – 2014).
 • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
 • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní praxe v oboru

 • Poliklinika Kartouzská – psycholog a psychoterapeut
 • Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha 5 – psycholog pro děti a dospívající
 • Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET – psycholog a individuální a skupinový psychoterapeut
 • Psychiatrická nemocnice v Dobřanech – psycholog na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby závislostí
   
  Občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.

Pokud se ke mně objednáváte a máte zájem o psychoterapii, doporučuji seznámit se s Plánem a podmínkami terapie.

*) zaměřuji se především na individuální psychoterapii dospělých