Psychologická diagnostika

Komplexní vyšetření

Posouzení intelektových schopností, charakterových rysů, možné psychopatologie. Toto časově náročné vyšetření provádíme pouze na základě doporučení od jiného zdravotnického zařízení. Probíhá obvykle ve dvou až třech dvouhodinových návštěvách.

Vyšetření kognitivních schopností

Podle konkrétního účelu a zacílení vyšetření se posuzují jednotlivé kognitivní schopnosti, zjišťuje se případné narušení mozkových funkcí. Obvykle vyžaduje jednu až dvě dvouhodinové návštěvy.

Posouzení rodinných vztahů

Odhalení možných potíží v komunikaci mezi členy rodiny, při výchově dětí apod. Délka a počet nutných sezení závisí na povaze problému a dalších faktorech.

Diagnostika vývojových poruch

Psychologické vyšetření dětí pro zjištění možných poruch vývoje (poruch autistického spektra, poruch řeči, poruch pozornosti, specifických poruch učení apod.). Naše zařízení je primárně zaměřeno na psychologickou diagnostiku dospělých a dospívajících. Vyšetření dětí u nás prováděná nemají být alternativou vyšetření dětským klinickým psychologem nebo pedagogicko-psychologickými poradnami. Jsou spíše předstupněm pro orientační zmapování povahy potíží dítěte.

Pokud uvažujete o psychoterapii (tj. máte potíže z některého z okruhů vymezených na úvodní stránce) a současně vám bylo doporučeno psychologické vyšetření, potom je vždy vhodnější takové vyšetření absolvovat u jiného psychologa, než u kterého budete podstupovat psychoterapii. Role vyšetřujícího a role psychoterapeuta se v některých aspektech liší a přechod mezi těmito dvěma rolemi bývá problematický.

Pro objednání k vyšetření nás prosím kontaktujte e-mailem psycholog.veseli@gmail.com a co nejpřesněji popište důvod objednání (povahu potíží, vyjádření doporučujícího lékaře, pokud takové máte apod.). Vzhledem k časové náročnosti vyšetření není možné využít objednací systém Reservio.