Ordinace klinické psychologie

Veselí nad Moravou

Ve dvou ordinacích ve Veselí nad Moravou, na poliklinice a v ulici Hrnčířky, poskytujeme odborné psychologické služby – poradenství, psychoterapii a psychologickou diagnostiku.
Řešené potíže
  • snížená nebo kolísající sebedůvěra, nadměrná sebekritičnost
  • opakující se potíže ve vztazích (partnerských, pracovních aj.), sexuální problémy
  • deprese, stavy úzkosti nebo paniky
  • psychosomatické potíže, tj. zejména potíže v tělesné oblasti zapříčiněné dlouhodobým psychickým napětím
  • nutkavé jednání (mytí, kontrolování, osobní rituály), obsesivní (vtíravé, neodbytné) myšlenky
  • pocity prázdnoty, nenaplněnosti, ztracenost a nejistota ohledně životního směřování, ztráta tvořivosti
  • nejasný pocit vlastní identity, potíže se stanovením si hranic, pocit křehkosti
  • životní krize, potíže s adaptací na novou životní situaci, s vyrovnáváním se se ztrátou

Péče u nás je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Pro objednání není potřeba doporučení z jiného zařízení.

K Mgr. Švehlíkovi se můžete objednat také přes on-line aplikaci Reservio, která zobrazuje veškeré termíny, které jsou aktuálně dostupné.

Naše služby poskytujeme také v angličtině. / We provide our services in English as well (for more information please visit Jan Švehlík, MA – Psychotherapy in English, Veselí nad Moravou).

Psychoterapie by vám měla pomoci lépe rozumět vašemu vnitřnímu světu i světu kolem vás. Porozumění a změna jdou obvykle ruku v ruce.